18000

کولر گازی پنجره ای هایر ۱۸۰۰۰

  • مناسب مناطق گرمسیر و حاره‌ای
  • تنظیم در ۳ حالت سرمادهی متفاوت
  • گرید انرژی B
  • فن ۳ سرعته
  • نوع مبرد R22
  • تنظیم باد ۴ جهته
  • فیلترهای قابل شستشو
  • پرتاب باد قدرتمند