18000

کولر گازی پنجره ای هایر ۱۸۰۰۰

  • مناسب مناطق گرمسیر و حاره‌ای

  • تنظیم در ۳ حالت سرمادهی متفاوت

  • گرید انرژی B

  • فن ۳ سرعته

  • نوع مبرد R22

  • تنظیم باد ۴ جهته

  • فیلترهای قابل شستشو

  • پرتاب باد قدرتمند