چيلرهاي جذبي را کامل بشناسيم:

يکي از فناوري‌هاي کليدي در زمينه‌ي سرمايش و تامين نيروي ساختمان‌ها مي‌باشند، چرا که اين سيستم، امکانات قابل توجهي براي تبديل گرماي هدر رفته به سرمايش در اختيار مي گذارد. سرمايشي که از اين طريق بدست مي‌آيد را مي‌توان به منظور نگهداري و ارتقاي کارايي توربين‌هاي گازي و ژنراتورهاي الکتريکي مورد استفاده قرار داد. در ساختمان‌هاي تجاري و موسسات مختلف که در آن‌ها از سيستم چيلر جذبي استفاده مي شود، تا بيش از قرن نوزدهم ميلادي تبريد تنها به حمل و نقل يخ از مناطق سردسير به مناطق گرم سير و نگهداري آن در محفظه هاي مخصوص و يا زيرزمين و همچنين ساخت يخ در زيرزمين و نيز نگهداري برف فشرده در مکان‌هاي مخصوص براي استفاده در فصول گرما سال، محدود بود. در سال 1834 اولين ماشين تبريد دستي در انگلستان، تحولي در صنعت تبريد به وجود آورد، قبل از آن ميشل فارادي در سال 1824 يک سلسله آزمايشات براي تبديل بعضي گازهاي پايدار به مايع انجام داد که مبناي کار ماشين‌هاي جذبي قرار گرفت اگرچه فارادي در زمان خودش نتوانست از اين آزمايشات براي توليد برودت بهره بگيرد ولي مقدمه‌اي شد براي آيندگان.

در سال 1851 يک مخترع آمريکايي يک ماشين يخ ساز با مبرد هوا ساخت و در سال 1859 سيکل جذبي با استفاده از آمونياک به عنوان ماده مبرد و آب به عنوان جاذب توسط فرديناند کاره مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1890 تبريد تراکمي و جذبي رواج يافت البته در اوايل پيدايش تبريد تراکمي دستگاه‌هاي موجود حجيم و گران بودند و راندمان زيادي نداشتند و مي‌بايست فردي متخصص از آن‌ها نگهداري مي‌نمود به همين دليل تبريد مکانيکي صرفا به چند کاربرد بزرگ محدود مي‌شد. يکي از دلايل عدم پيشرفت تبريد مکانيکي در دهه‌هاي اوليه استفاده از بخار براي چرخاندن کمپرسور بود، با اختراع و پيشرفت موتورهاي الکتريکي و همچنين تهيه مبردهاي بي خطر توليدات صنايع تبريد و تهويه مطبوع به نقطه اوج خود رسيد و دستگاه‌هاي هواساز کوچک و يخچال‌ها و فريزرهاي خانگي به ميزان قابل توجهي توليد گرديد و هنوز هم تکامل و پيشرفت ادامه دارد.

سيستم تبريد جذبي اولين بار در سال 1860 بوسيله فرديناند کاره فرانسوي اختراع شد بدين ترتيب که اگر در سيستم تراکمي بخار، بجاي کمپرسور يک ژنراتور و يک جذب کننده و يک پمپ قرار دهيم نتيجه يک سيستم جذبي ساده خواهد شد. در نوشتار زير چيلرهاي جذبي به شکل مبسوط مورد بررسي قرار مي گيرد.