تاثیر افزایش قیمت دلار بر روی قیمت کولر گازی

 

قیمت کولرگازی و تغییرات قیمت همواره یکی از بزرگترین مسایل برای خریداران و فروشندگان میباشد . نوسانات ارزی تاثیر مستقیم و بالایی در بازار لوازم خانگی از جمله کولرگازی اسپلیت دارد .در این ادامه  مطلب به بررسی علل و دامنه  این تاثیرات می پردازیم .

کولرگازی اسپلیت یکی از کالاهایی است که با توجه به نیاز بازار داخلی واردات آن در حال انجام است و برای واردات آن ارز پرداخت میشود واز این رو قیمت و نوسانات بازار ارز تاثیر مستقیم بر قیمت کولرگازی در بازار و بازارچه های مرزی دارد. قیمت کولرگازی اسپلیت در سالهای اخیر با توجه به افزایش کم سابقه قیمت ارز رشد قابل توجهی داشته است که کمبود کالا هم در باراز کولرگازی به این رشد قیمت  تاثیر بیشتری بخشیده است .

بنابراین با افزایش قیمت ارز و با توجه به پرداخت حواله های ارزی در بدو ورود کالا به کشور و افزایش هزینه های حمل ونقل و انبارداری  اخیرا شاهد رشد بی سابقه قیمت کولرگازی در کشور هستیم که باعث کاهش قدرت خرید عمومی و عدم مرتفع سازی نیازهای مشتریان بوده ایم که امیدست با کاهش نوسانات ارزی و متعادل سازی میزان موجودی کولرگازی در بازار از طریق تامین کولر در کشور شاهد بازگشت آرامش و قیمت های متعادل به بازار کولرگازی باشیم .